“Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”

Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων (3 και πλέον κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητα.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 10.000.000 €.
Την πρόσκληση μπορείτε να τη δείτε συνοπτικά εδώ
Προϋπολογισμός: 80.000-400.000
Ενίσχυση: έως 60% (50% συν 10% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού). Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη

Υποβολή Προτάσεων: 16/05/2019-31/10/2019
Προτεραιότητα στη βαθμολογία τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε ΚΑΔ που αντιστοιχεί στους οικονομικούς τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 της Θεσσαλίας:
Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα
Ενέργεια
Περιβάλλον
Δημιουργικός Τουρισμός
Αποκατάσταση και Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας
Μέταλλα και Δομικά Υλικά

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2018.

  • Κτιριακές Εγκαταστάσεις
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός
  • Τεχνολογικός εξοπλισμός
  • Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
  • Πιστοποίηση Συστημάτων, τον Σχεδιασμό και την Τυποποίηση (ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ –ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ),
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
  • Ενισχύσεις Καινοτομίας
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Δαπάνες Νέου προσωπικού

Μπορείτε να δείτε τις επιλέξιμες δαπάνες εδώ

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, αναλόγως του αντικειμένου, είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενημερωθείτε άμεσα και να έχετε προτεραιότητα στην προβαθμολόγηση και τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου

Le sildénafil est un traitement oral des troubles de l’érection. Dans des conditions naturelles, c’est-à- dire avec une stimulation sexuelle, il restaure la fonction érectile déficiente en accroissant le flux sanguin vers le pénis. best online casino Le mécanisme physiologique responsable de l’érection du pénis implique la libération de monoxyde d’azote NO dans le corps caverneux lors de la stimulation sexuelle.

 
espa
psifiaka-ergaleia
epixeiriseis-programmata-taa