Ειδικός Σύμβουλος υποστήριξης ΟΤΑΥπηρεσία προστιθέμενης αξίας

Αντικείμενο του έργου του Ειδικού Συμβούλου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ΟΤΑ και των Αναπτυξιακών Εταιρειών στην εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων, των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεών τους, οι οποίες αφορούν στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση όλων των έργων και δράσεων που θα υποβληθούν, ενταχθούν και υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, καθώς και των λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (LEADER, URBAN, EQUAL, INTERREG) και οι οποίες απορρέουν από το θεσμικό (νομοθετημένο και κανονιστικό) πλαίσιο αυτών.

Οι υπηρεσίες του Ειδικού Συμβούλου εντάσσονται στους ακόλουθους Άξονες

  • Χρηματοδοτικά Εργαλεία
  • Νέος Αναπτυξιακός / Επενδυτικός Νόμος
  • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

   – Τομεακά Προγράμματα / Περιφερειακά Προγράμματα

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

   Erasmus+ / Europe for Citizens / Creative Europe / Interreg / URBACT / CLLD (LEADER) / LIFE / Horizon

  • Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Έργων

Έχετε ερωτήσεις ή απορίες;

 
espa
psifiaka-ergaleia
epixeiriseis-programmata-taa