Συμβουλευτική Επιχειρήσεων4obs Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας

4obs σύμβουλοι επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας 4obs Accounting & Consulting έχοντας ανθρωποκεντρική κουλτούρα, επικεντρώνεται στους στόχους σας, εστιάζει στην επίτευξή τους, αξιοποιεί πηγές ανάπτυξης, επενδύσεων και χρηματοδότησης και διαχειρίζεται στο έπακρο την επιχειρηματική σας ανέλιξη εφαρμόζοντας καινοτόμα «εργαλεία» και δυναμικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η 4obs Accounting & Consulting παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης με σκοπό την ανεύρεση νέων ευκαιριών χρηματοδότησης, την εκμετάλλευση στο έπακρο ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων στήριξης και επενδύσεων έχοντας ως στόχο την εξέλιξη του επιχειρηματία, την ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης και των εργαζομένων της με όραμα τη βελτίωση της θέσης της ελληνικής αγοράς στο επιχειρησιακό γίγνεσθαι.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της 4obs Consulting είναι οι εξής:

 • Υποβολή και Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων υπαγωγής σε Προγράμματα Επιχειρηματικότητας (ΕΣΠΑ, LEADER, Επενδυτικός Νόμος, Μέτρο 16, Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, Έργα Συνεργασίας, Clusters)
 • Ειδικός Σύμβουλος / Τεχνικός Σύμβουλος Έργων και Προγραμμάτων
 • Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμμάτων

Επενδυτικά Προγράμματα / Επιδότηση Επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας 4obs Accounting & Consulting προβαίνει στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, τη σύνταξη φακέλου και την υποβολή του στις αρμόδιες αρχές με σκοπό την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων σε επιδοτούμενα προγράμματα. Επίσης αναλαμβάνουμε την υλοποίηση των Επενδυτικών σχεδίων έως την ολοκλήρωση τους. Το επιχειρηματικό περιβάλλον αναδιαρθρώνεται διαρκώς και φέρει νέες ισορροπίες στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Από την επιτυχή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα κρίνεται η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη τους. Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες στις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα, ώστε αυτή να λειτουργεί αποδοτικότερα, προς όφελος της.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Σύνταξη / Υλοποίηση / Διαχείριση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Διαχείριση – Συμβουλευτική Επενδυτικών Έργων

Εθνικά Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα που υποβάλλει και διαχειρίζεται η εταιρεία μας

 • Τομεακά Επιχειρησιακά προγράμματα

  Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία

  – Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)
 • Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Νόμος

 • LEADER

 • ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

 • Μέτρα Συνεργασίας και Μεταποίησης στο Πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020

Management & Οικονομική Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η εταιρεία μας είτε ως εταίρος, είτε ως συντονιστής συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+, ενώ ως εξωτερικός συνεργάτης ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και Πανεπιστημίων έχει αναλάβει την Οικονομική διαχείριση μεγάλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχουν.

Ενδεικτικά, κάποια από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει η εταιρεία μας είναι:

 • Erasmus+ , Erasmus for Young Entrepreneurs , EaSI, Europe for Citizens, Creative Europe, Interreg, URBACT, COSME, LIFE, Horizon

Έχετε ερωτήσεις ή απορίες;

 
espa
psifiaka-ergaleia
epixeiriseis-programmata-taa