Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
* στο λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 45 και 47)
* στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (ΚΑΔ 56)
* στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας (ΚΑΔ 85,88)
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη σύνοψη του προγράμματος

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση:
Επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ\\Επιδότηση 50%.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
  • να έχουν το 2018 κατ’ ελάχιστον: * 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, * 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίαση5.000 ευρώ\\ έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης\\ έως 100% για επιχειρήσεις εκπας και * 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες:
1. Κτίρια- Εγκαταστάσεις έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
3. Μεταφορικά μέσα μέχρι 2ίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
3.1. Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG), έως 12.000€
4. Ψηφιακή Προβολή, έως 8.000€.
5. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών, 7.000€ ανά πιστοποιητικό και μέχρι δυο (2) πιστοποιητικά.
6. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό), μέχρι 30.000€ και έως 40% του επενδυτικού σχεδίου.
7. Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Προστιθέμενη Αξία στα Επενδυτικά Σχέδια

  • Κερδοφόρες χρήσεις (1 έως 3).
  • Αύξηση της απασχόλησης κατά τα έτη 2017–>2018.
  • Μεταβολή του Κύκλου εργασιών κατά τα έτη 2017–>2018.
  • Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής (ΙΣ) εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια ή εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου) από Τράπεζα ή από συνδυασμό των ανωτέρω.
  • Μήνες Λειτουργίας της επιχείρησης το τελευταίο έτος (2018).
  • Έτη λειτουργίας της επιχείρησης.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Περίοδος Ηλεκτρονικής Υποβολής: 27 Φεβρουαρίου 2019- 09 Μαΐου 2019

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενημερωθείτε άμεσα και να έχετε προτεραιότητα στην προβαθμολόγηση και τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου

No doubts, there are certain risks, including a great number of fake and scam companies. Besides, you can get poor quality medications, bad services and other drawbacks. viagra malaysia Nevertheless, start your online experience with cooperation with Canadian Pharmacy , and you will never regret it.

State of the art equipment Fully trained and certified in Institute of Inspection Cleaning and restoration, Australian Cleaning and Restoration Academy and Queensland health pest license Fully Insured All our staff have had police background checks We are at your place in time Family owned business. generic viagra Areas We Service.

 
espa
psifiaka-ergaleia
epixeiriseis-programmata-taa