Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού4obs Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας

4obs εκπαιδευση προσωπικου
Τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του εργαζόμενου, τόσο για την επιχείρηση, όσο και για τον ίδιο τον εργαζόμενο είναι άμεσα και μεσοπρόθεσμα.

Η εταιρεία μας 4obs Accounting & Consulting στοχεύει μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων στην εδραίωση του εργαζόμενου στην αγορά εργασίας και στη βελτίωση της επαγγελματικής του θέσης. Αποσκοπεί δε στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις και τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.

Η 4obs Accounting & Consulting επιχειρεί με την οργάνωση και τον συντονισμό στοχευμένων ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων να «επενδύσει» εκ μέρους της επιχείρησης στο ανθρώπινο κεφάλαιο δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, προκειμένου να ανταπεξέλθει η επιχείρηση με καινοτομία και αποτελεσματικότητα στον σύγχρονο ανταγωνισμό και στον πλουραλισμό της κοινωνίας της γνώσης.

Οι κατηγορίες προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρει η εταιρεία μας αντιστοιχούν σε:

 • Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
 • ΛΑΕΚ (0,24%) & ΛΑΕΚ (1-25)
 • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Συμβουλευτικής και Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΣΕΣ 2014-2020)
 • Ανάπτυξη αναλυτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων / Επιμέλεια Εκπαιδευτικού Υλικού

Σχεδιασμός, Οργάνωση, Συντονισμός & Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης & κατάρτισης

Η 4obs Consulting έχοντας ως στρατηγικούς συνεργάτες τη Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προσφέροντας στις επιχειρήσεις σε Τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο:

 • Διερεύνηση αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων ανά τμήμα / επίπεδο / διεύθυνση
 • Σχεδιάζει θεματικά αντικείμενα σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης
 • Υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης (εντός και εκτός δομών επιχείρησης)
 • Αξιολογεί τη διεργασία της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης ως προς:
  [κατάρτιση εργαζομένων – επαγγελματική / προσωπική εξέλιξη – ανάπτυξη της επιχείρησης] έως και ένα έτος μετά τη λήξη τους.

 • Στοχεύει στην επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτών και στη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού
 • Προσδίδει έμμεσα κέρδη στην επιχείρηση και με μελλοντικές συνεργασίες
  (Πρακτική Άσκηση ανέργων\\επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης)

Έχετε ερωτήσεις ή απορίες;

 
espa
psifiaka-ergaleia
epixeiriseis-programmata-taa