Συμβουλευτική Επιχειρήσεων4obs Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας

4obs συμβουλευτικες υπηρεσιες
Η εταιρεία μας 4obs Accounting & Consulting έχοντας ανθρωποκεντρική κουλτούρα, επικεντρώνεται στους στόχους σας, εστιάζει στην επίτευξή τους, αξιοποιεί πηγές ανάπτυξης, επενδύσεων και χρηματοδότησης και διαχειρίζεται στο έπακρο την επιχειρηματική σας ανέλιξη εφαρμόζοντας καινοτόμα «εργαλεία» και δυναμικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η 4obs Accounting & Consulting παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής (υπο) στήριξης με σκοπό την ανεύρεση νέων ευκαιριών χρηματοδότησης, την εκμετάλλευση στο έπακρο ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων στήριξης και επενδύσεων έχοντας ως στόχο την εξέλιξη του επιχειρηματία, την ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης και των εργαζομένων της με όραμα τη βελτίωση της θέσης της ελληνικής αγοράς στο επιχειρησιακό γίγνεσθαι.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της 4obs Consulting είναι οι εξής:

 • Ειδικός Σύμβουλος / Τεχνικός Σύμβουλος Έργων και Προγραμμάτων
 • Διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμμάτων
 • Αξιολόγηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμμάτων
 • Σύνταξη, Υποβολή και Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων υπαγωγής σε Προγράμματα Επιχειρηματικότητας (ΣΕΣ 2014-2020) / (Νέος Επενδυτικός Νόμος)
 • Project Management / Διενέργεια Μελετών Βιωσιμότητας

Επενδυτικά Προγράμματα / Επιδότηση Επιχειρήσεων

Εθνικά Προγράμματα που υποβάλει και διαχειρίζεται η εταιρεία μας

 • Επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων συμμετέχουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε όλα τα στάδια, από τη συμμετοχή της επιχείρησή σας, έως και το πέρας της εφαρμογής του εκάστοτε προγράμματος:

  – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
  – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
  – Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
  – Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα
  – Τεχνική Βοήθεια

 • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
 • Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)

  -Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)

 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία

  – Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)
  – Jeremie
  – Jessica
  – Elena
  – ΣΔΙΤ

 • Επενδυτικός- Αναπτυξιακός Νόμος

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που διαχειρίζεται η εταιρεία μας

 • Erasmus+ , Erasmus for Young Entrepreneurs , EaSI, Europe for Citizens, Creative Europe, Interreg, URBACT, CLLD (LEADER) 2014-2020, COSME, LIFE 2014-2020, Horizon 2020

Εθνικά / Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η εταιρεία μας 4obs Accounting & Consulting προβαίνει στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, τη σύνταξη φακέλου και την υποβολή του στις αρμόδιες αρχές με σκοπό την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων σε επιδοτούμενα προγράμματα. Επίσης αναλαμβάνουμε την υλοποίηση των Επενδυτικών σχεδίων έως την ολοκλήρωση τους. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Σύνταξη / Υλοποίηση / Διαχείριση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Διαχείριση – Συμβουλευτική Επενδυτικών Έργων

Ανάπτυξη / Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται θα φέρει νέες ισορροπίες στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Από την επιτυχή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα θα κριθεί η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη τους. Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες στις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα, ώστε αυτή να λειτουργεί αποδοτικότερα, προς όφελος της.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία μας 4obs Accounting & Consulting παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)
 • Μελέτες σχεδίων Marketing (Marketing Plan)
 • Σχεδιασμός & προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά

Έχετε ερωτήσεις ή απορίες;

 
espa
psifiaka-ergaleia
epixeiriseis-programmata-taa