Επενδύω στη Θεσσαλία – Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τη δράση: «Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Μπορείτε να δείτε το Infographic εδώ

Επιλέξιμοι τομείς και δραστηριότητες:

 • Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Δημιουργικός Τουρισμός,
 • Αποκατάσταση και Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας ,
 • Μέταλλα και Δομικά Υλικά.
 • Επιλέξιμες δαπάνες:

Κόστος επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ενισχύσεις για τη συμμετοχή σε εμπορικές θέσεις
 • Ενισχύσεις καινοτομίας
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Λειτουργικές Δαπάνες

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 10.000.000 €.

Οι επιχορηγούμενοι προϋπολογισμοί πρέπει να κυμαίνονται από 50.000€ – 400.000€.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% – 70% του προϋπολογισμού.

Δικαιούχοι:

 1. Υπό ίδρυση επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
 2. Νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (χρόνος δραστηριότητας μικρότερος από 1 διαχειριστική χρήση)
 3. Νέες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (χρόνος δραστηριότητας από 1 έως 3 διαχειριστικές χρήσεις)

Χρονοδιάγραμμα δράσης:

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 17/09/2019 ώρα 13:00

Λήξη υποβολής προτάσεων: 18/11/2019 ώρα 15:00

Επιλεξιμότητα δαπανών: 13/07/2018

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενημερωθείτε άμεσα και να έχετε προτεραιότητα στην προβαθμολόγηση και τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου