Εργαστείτε μαζί μας

Από τη 4obs Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Καινοτομίας, ζητείται προσωπικό, ένα (1) άτομο.

Η θέση αφορά στις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Υποστήριξη στη λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

2. Διοικητική υποστήριξη στην υποβολή και διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

3. Διοικητική υποστήριξη εταιρείας

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης (Οικονομικής κατεύθυνσης, Λογιστικής, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Έργων).

2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ανάλογες θέσεις εργασίας.

3. Άριστη γνώση Η/Υ.

4. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

5. Επιθυμητή η γνώση Λογιστικών προγραμμάτων

Αποστολή Βιογραφικών στο info@4obs.gr με Θέμα: “Ε28.02_Cv” ΕΩΣ 10/06/2019

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενημερωθείτε άμεσα και να έχετε προτεραιότητα στην προβαθμολόγηση και τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου