Πιστοποίηση Φορέων/ Φυσικών Προσώπων Ανάπτυξη αναλυτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Επιμέλεια Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαχειριζόμαστε τις διαδικασίες προς όφελός σας

Στη 4obs Consulting αφουγκραζόμαστε τον ευρωπαϊκό και διεθνή διάλογο για την πιστοποίηση, την αναγνώριση και την ποιότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική κατάρτιση και τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο διαμέσου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού προετοιμάζουμε, οργανώνουμε και υποβάλλουμε φάκελο προς πιστοποίηση για:
  • Εκπαιδευτές Ενηλίκων
  • Στελέχη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
  • Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια βίου μάθησης
  • Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Κέντρα και Γραφεία Επαγγελματικού προσανατολισμού
Η παρεχόμενη ποιότητα στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής κατάρτισης συμπίπτει συν τοις άλλοις και με το αναλυτικό πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Τόσο εμείς, όσο και ένας ευρύς κύκλος συνεργατών σε όλο το φάσμα των ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουμε την ικανότητα ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων και επιστημονικής επιμέλειας και συγγραφής του εκπαιδευτικού τους υλικού.

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook