ΛΑΕΚ (0,24%) & ΛΑΕΚ (1-25)

Αποδοτική εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού ΜμΕ

Η παγκοσμιοποιημένη, πλέον, αγορά επιτάσσει, οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι Μικρομεσαίες να σταθούν ανταγωνιστικές σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον. Μία σημαντική παράμετρος, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε παραγωγικό επίπεδο είναι η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού τους εκμεταλλευόμενες τα προκηρυσσόμενα προγράμματα ανάπτυξης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέτοιου είδους προγράμματα είναι τα ΛΑΕΚ (0,24% και 1-25). Η εταιρεία μας 4obs Consulting έχει τη δυνατότητα και αναλαμβάνει για την επιχείρηση σας ή/ και για τον εκάστοτε φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και για τους επιστημονικούς συλλόγους τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων, υλοποίησης και αποπληρωμής των προγραμμάτων ΛΑΕΚ.

ΛΑΕΚ (0,24%)

ΛΑΕΚ (1-25)

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook