Κοινοτικά & Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Η συνεργασία αποτελεί συστατικό της κουλτούρας μας

Η 4obs Consulting σας ενημερώνει έχοντας στη διάθεση μας όλες τις πληροφορίες για τις ευκαιρίες που προσφέρονται για χρηματοδότηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις κάθε προγράμματος η εταιρεία μας εξετάζει ξεχωριστά κάθε υποψήφιο και το δικαίωμα συμμετοχής. Εφόσον ο φορέας, ο οργανισμός ή η επιχείρηση τηρεί της προϋποθέσεις συμμετοχής η εταιρείας μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό ολόκληρης της πρότασης, την εύρεση εταίρων, την υποβολή και τη διαχείριση του προγράμματος.
Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποβάλει και διαχειρίζεται η εταιρεία μας:
 • ERASMUS+
 • 7ο Πρόγραμμα – Πλαίσιο
 • LIFE+
 • Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
 • Culture
 • Horizon 2020
Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
 • Επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων συμμετέχουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε όλα τα στάδια, από τη συμμετοχή της επιχείρησή σας, έως και το πέρας της εφαρμογής του εκάστοτε προγράμματος:

– Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
– Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
– Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
– Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα
– Τεχνική Βοήθεια

 • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία
 • Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)
 • Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΠΙΧ)
 • Jeremie

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook