Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία μας “4obs Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας” συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 με έδρα την πόλη της Λάρισας.

Σκοπός- στρατηγικοί στόχοι

Σκοπός της επιχειρησιακής μας δραστηριότητας είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης επιχειρηματικής ανάπτυξης, σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα ανεξαρτήτου κλάδου και παραγωγικού τομέα. Ενάντια στα σημεία των καιρών και παρακολουθώντας τις κοινωνικο- οικονομικές εξελίξεις αποβλέπουμε στην καινοτομία με κεντρικό στόχο την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών, τη διαχείριση προτάσεων και «εργαλείων» εστιάζοντας παράλληλα στην εκπαίδευση για την εξέλιξη του νέου επιχειρηματία, την ανάπτυξη των υφισταμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την εδραίωση οργανισμών και επιχειρηματικών μονάδων στη διεθνώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Υπηρεσίες – Δραστηριότητες

  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες στην έρευνα αγοράς, στον σχεδιασμό και στην κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου (Business Plan) και marketing plan.
  • Υποβολή, υποστήριξη και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων (Επενδυτικός Νόμος).
  • Υποβολή, διαχείριση και συντονισμός συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2007-2013/ΣΕΣ 2014-2020).
  • Αξιολόγηση Έργων και Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2007-2013/ ΣΕΣ 2014-2020).
  • Σχεδιασμός, συντονισμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα θεματικά αντικείμενα για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και την επικαιροποιημένη κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων.
  • Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες για όλες τις κατηγορίες βιβλίων κάθε μορφής επιχειρήσεων.

Ποιοί Είμαστε

H ιδέα της “4obs” συλλήφθηκε και υλοποιήθηκε από μία ομάδα νέων καταρτισμένων επιστημόνων με πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα και εξειδικευμένες σπουδές σε πολλαπλά επίπεδα. Ο ευρύς κύκλος εξωτερικών συνεργατών, η γνώση των δομών και απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και το όραμα για νέες εφαρμόσιμες ιδέες στον νέο-διαμορφούμενο επιχειρηματικό κόσμο προσβλέπουν στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών με στόχο την επένδυση στην ανάπτυξη και την καινοτομία.

 

 

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook