Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

epanek

Νέες Δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ\\Προϋπολογισµός: 400 εκατ.€

Σκοπός: η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισµό τους και την υιοθέτηση συστηµάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Αφορά: υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.

ΕΡΕΥΝΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)\\ Προϋπολογισµός: 117 εκατ.€

Σκοπός: η σύνδεση της έρευνας και της καινοτοµίας µε την επιχειρηµατικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Αφορά: α) Ερευνητικούς οργανισµούς και λοιπούς φορείς που αντιµετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισµοί και β) Επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς που αντιµετωπίζονται ως επιχειρήσεις

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ\\ Προϋπολογισµός: 50 εκατ.€

Σκοπός: η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που συµβάλλουν στην αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας αναφορικά µε: i. Κατανάλωση ενέργειας, ii. Χρήση ΤΠΕ, iii. Υγιεινή και ασφάλεια, iv. Εφοδιαστική αλυσίδα Αφορά: πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων.

Επιπλέον Προγράμματα (σε αναμονή)

1. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων (Β’ Κύκλος)

2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα  (Β’ Κύκλος)

3. Αναβάθμιση εταιρειών franchising

4. Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

5. Σύγχρονη Μεταποίηση

6. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας

Μπορείτε να συμπληρώσετε τις φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενημερωθείτε άμεσα και να έχετε προτεραιότητα όταν δημοσιευτούν οι προκηρύξεις των πιο πάνω Προγραμμάτων.

Επιχειρήσεις

Ιδιώτες

Στα Social Media μας βρίσκετε:

       

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook