Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ 2007-2013/ΣΕΣ 2014-2020)

Επιστημονική επάρκεια και καινοτόμες προτάσεις

Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
i. Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα
ii. Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού
iii. Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση
Η 4obs Consulting συντάσσει και υποβάλει προτάσεις για την υλοποίηση:
 • προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
 • προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε όλα τα θεματικά πεδία
  – Άγροτικά
  – Οικονομία & Διοίκηση
  – Παιδαγωγικά
  – Περιβάλλον
  – Πληροφορική
  – Πολιτισμός & Αθλητισμός
  – Τεχνικά & Μεταφορές
  – Τουρισμός
  – Υγεία & Πρόνοια
 • διά βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού
Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την υλοποίηση μέρους ή όλου του εκάστοτε Έργου προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές επιχειρήσεις όλων των οικονομικών τομέων και σε συνεργασία με φορείς παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής.

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook