Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες

Η ικανοποίηση των πελατών-συνεργατών μας είναι το “κέρδος” μας

 • Επιλογή νομικής μορφής για νεοσύστατες επιχειρήσεις
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη της μορφής εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιριών
 • Λογιστική και φοροτεχνική παρακολούθηση Επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Υπολογισμός, σύνταξη, υπογραφή όλων των δηλώσεων
 • Κάλυψη όλων των αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις
 • Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
 • Αντιπροσώπευση σε Οικονομικές Υπηρεσίες
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της και έγκαιρη πληροφόρηση για το ύψος των φόρων, των εργατικών εισφορών αλλά και των λοιπών υποχρεώσεων, ώστε να μπορεί η επιχείρηση έγκαιρα να προγραμματίζει τη ρευστότητα της αλλά να κάνει και διορθωτικές κινήσεις
 • Ενημέρωση για νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις που είναι προς όφελος της επιχείρησης
 • Επίβλεψη και συμβουλευτική

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook