“Επιχειρούμε Έξω”

Η Δράση “Επιχειρούμε Έξω” στοχεύει στην υποστήριξη διεθνούς προβολής ΜμΕ που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ και η Δημόσια Επιχορήγηση σε ποσοστό 50%.

Κάθε ενδeuro_container_2ιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα κάτωθι ποσά:

 • Έως 20.000 ευρώ/ έκθεση, με περίπτερο μέχρι 20 τμ και με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης  10.000 ευρώ.
 • Έως 35.000 ευρώ/ έκθεση, με περίπτερο μέχρι 50 τμ και ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης  17.500 ευρώ.
 • Έως 50.000 ευρώ/ έκθεση, με περίπτερο άνω των 50 τμ και ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ.

ΔικαιούχοιΠολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, για τις οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ισχύουν τα κάτωθι:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Διαθέτουν επιλέξιμους (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις.
 • Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά.
 • Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και τουλάχιστον το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών, προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής: 18.01.18

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • ΤΠΕ
 • Υγεία / Φάρμακα

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

 • Κόστος συμμετοχής και καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης.
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση.
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού.
 • Κόστος αποστολής/ επιστροφής και ασφάλισης των εκθεμάτων.
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου.
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου.

** Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

 

     

 

 

 

 

 

 

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook