Επενδυτικά Προγράμματα – Επιδοτήσεις

Υλοποιούμε την επένδυσή σας, πραγματώνουμε τους στόχους σας

Η εταιρεία μας 4obs Consulting προβαίνει στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, τη σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών και την υποβολή τους στις αρμόδιες αρχές με σκοπό την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων σε επιδοτούμενα προγράμματα. Επίσης αναλαμβάνουμε την υλοποίηση των Επενδυτικών σχεδίων έως την ολοκλήρωση τους.
Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας
  • Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook