Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθός της  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αγοράς και της κοινωνίας μέσα στην οποία «αναπνέει» και εξελίσσεται. Οι σημερινές επιχειρήσεις  συμβάλλουν καθοριστικά με το κοινωνικό τους πρόσωπο στην εύρυθμη λειτουργία τους διασφαλίζοντας παράλληλα τη μελλοντική τους ανταγωνιστικότητα.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά στην εκούσια δέσμευση των επιχειρήσεων σε δράσεις και ανησυχίες στο σημερινό κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό γίγνεσθαι. Οι επιχειρήσεις συντάσσουν, υλοποιούν και αποτιμούν στοχευμένες ενέργειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική αλληλεγγύη και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της επιχείρησης, των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Η εταιρεία μας 4obs Consulting έχοντας πλήρη επίγνωση του ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι θέμα κόστους αλλά αντίληψης και νοοτροπίας για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας έχει δρομολογήσει μία σειρά από δράσεις στους ακόλουθους τομείς:

Ανθρώπινο Δυναμικό

Αγορά

Περιβάλλον

Κοινωνία

Εδώ   μπορείτε να δείτε έναν οδηγό για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Δικτυακό Τόπο του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη   από όπου προέρχεται και ο επισυναπτόμενος οδηγός.

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook