Αρχείο Κατηγορίας Επικαιροποιημένα Προγράμματα

T4TEMP\\Final Meeting_Erasmus+- Key Action 2

T4TEMP\\Final Meeting_Erasmus+- Key Action 2

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 6η τελευταία Διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Tools for Trainers to Empower NEET’s (T4TEMP) στη Λάρισα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες που απομένουν προς το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του 3ου Παραδοτέου του Προγράμματος που αφορά στην Πλατφόρμα (e-learning toolkit).  To διαδικτυακό εργαλείο θα […]

Συνέχεια

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» Προϋπολογισμός Δράσης 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.  Δικαιούχοι της […]

Συνέχεια

Νέες Δράσεις: Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Αλμα

Νέες Δράσεις: Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Αλμα

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  ανακοινώνει την προκήρυξη των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020): 1. «Ψηφιακό Βήμα» Προϋπολογισμός της Δράσης 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. […]

Συνέχεια

T4TEMP_Newsletters\\Erasmus+- Key Action 2

T4TEMP_Newsletters\\Erasmus+- Key Action 2

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Tools for Trainers to Empower NEET’s (T4TEMP) Erasmus+,της Βασικής Δράσης 2: Στρατηγικές Συμπράξεις για την ανάπτυξη, τη δοκιμή ή/και την υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών, ολοκληρώθηκαν και δημοσιεύτηκαν το Πρώτο και Δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο του Προγράμματος. Ελληνική Έκδοση: Newsletter 1 Newletter 2 English Version: […]

Συνέχεια

T4TEMP\\Erasmus+- Key Action 2

T4TEMP\\Erasmus+- Key Action 2

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 5η Διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Tools for Trainers to Empower NEET’s (T4TEMP) στο Lancaster. Στη συνάντηση οριστικοποιήθηκε το 2ο παραδοτέο που αφορά τις ενότητες κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, που συνεργάζεται με την ομάδα στόχου των NEET’ς. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους […]

Συνέχεια

Θέση Εργασίας για Εταιρεία Πληροφορικής

Θέση Εργασίας για Εταιρεία Πληροφορικής

Η 4obs Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Καινοτομίας ζητά, για μεγάλο συνεργάτη της, υποψήφια/ υποψήφιο για θέση εργασίας με ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ (Network- Computer Engineer / System Architect). Απαραίτητες προϋποθέσεις: – κάρτα ανεργίας, – ηλικίας 30-40 ετών   Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγων προσόντων, καθώς και συνεχής εκπαίδευση (on- […]

Συνέχεια

“Επιχειρούμε Έξω”

“Επιχειρούμε Έξω”

Η Δράση “Επιχειρούμε Έξω” στοχεύει στην υποστήριξη διεθνούς προβολής ΜμΕ που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ και η Δημόσια Επιχορήγηση σε ποσοστό 50%. […]

Συνέχεια

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ Επιχειρήσεων»

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ Επιχειρήσεων»

Η νέα δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατομμύρια ευρώ, σχεδιάστηκε με βασικό στόχο την επένδυση σε υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και […]

Συνέχεια

Β’ κύκλος Ενίσχυσης Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων\\3η Περίοδος

Β’ κύκλος Ενίσχυσης Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων\\3η Περίοδος

Τρίτη περίοδος υποβολής, 08/11/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 13/12/2017 Το πρόγραμμα πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο έχει ως απώτερο σκοπό του την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προϋπολογισμός Δράσης Η δράση […]

Συνέχεια

Erasmus+-Key Action 2: T4TEMP_Intellectual Output 1

Erasmus+-Key Action 2: T4TEMP_Intellectual Output 1

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Tools for Trainers to Empower NEET’s (T4TEMP) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+,της Βασικής Δράσης 2: Στρατηγικές Συμπράξεις για την ανάπτυξη, τη δοκιμή ή/και την υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών, ολοκληρώθηκε το πρώτο παραδοτέο (Intellectual Output 1). Το […]

Συνέχεια
Page 2 of 712345...Last »

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook