Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Οι εκπαιδευτικές σας ανάγκες γίνονται πραγματικότητα
Στην ατζέντα των στόχων για την ανάπτυξη μίας επιχείρησης ανεξαρτήτου παραγωγικού τομέα και δυναμικότητας εντάσσουμε ως μία από τις πρωταρχικές προτεραιότητες την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού ενός φορέα ή μίας επιχείρησης. Η εταιρεία μας, 4obs Consulting προσφέρει μία σειρά από προγράμματα* επαγγελματική ανάπτυξης και κατάρτισης σε όλα τα θεματικά αντικείμενα, βασισμένα στις ανάγκες της επιχείρησης και των ανθρώπων της. Τόσο οι γνώσεις και η ενασχόληση με το αντικείμενο, όσο και η συνεργασία μας με εξειδικευμένους συνεργάτες- εκπαιδευτές συνιστούν επιτυχημένο αποτέλεσμα.
Τα βήματα που ακολουθούνται από την επικοινωνία μας έως και το τέλος της υλοποίησης του προγράμματος ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης είναι:

  • Διάγνωση αναγκών κατάρτισης επιχείρησης, οργανισμού, φορέα (διαρκής επικοινωνία με υπεύθυνο επιχείρησης, υπευθύνους τμημάτων)
  • Διάγνωση ατομικών αναγκών κατάρτισης των εργαζομένων
  • Ομαδοποίηση- ταξινόμηση αναγκών
  • Αναγωγή αναγκών σε στόχους προγραμμάτων
  • Σχεδιασμός περιεχομένου προγραμμάτων
  • Οργάνωση & υλοποίηση προγραμμάτων (τόπος υλοποίησης, αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό υλικό)
  • Αξιολόγηση προγραμμάτων
  • Έκθεση αξιολόγησης- κοινοποίηση αποτελεσμάτων

Στην περίπτωση που εσείς και η επιχείρησή σας επιθυμείτε την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων (λόγω αλλαγών συνθηκών εργασίας, μεταβολών στο οργανόγραμμα, νεοπροσληφθέν προσωπικό, τεχνολογικές ή επιστημονικές εξελίξεις), είμαστε στη διάθεσή σας, προκειμένου να προβούμε από κοινού στον σχεδιασμό, την οργάνωση και εφαρμογή τους.
*τα προσφερόμενα προγράμματα δύναται να φέρουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης, σε συνεργασία με φορείς πιστοποίησης και Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook