Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Στοχεύουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη, οργανώνουμε την δια βίου κατάρτιση
Οι ολοένα αυξανόμενες αλλαγές σε κοινωνικο- οικονομικό επίπεδο, καθώς και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες στο τεχνολογικό και επιστημονικό πεδίο που επιδρούν άμεσα στην αγορά εργασίας, καθιστούν πλέον επιτακτική την ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του εργαζόμενου, τόσο για την επιχείρηση, όσο και για τον ίδιο τον εργαζόμενο είναι άμεσα και μεσοπρόθεσμα.
Η εταιρεία μας 4obs Consulting στοχεύει μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων στην εδραίωση του εργαζόμενου στην αγορά εργασίας και στη βελτίωση της επαγγελματικής του θέσης. Αποσκοπεί δε στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις και τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.
Η εξέλιξη του εργαζόμενου ενδυναμώνει την επιχείρηση

Η 4obs Consulting επιχειρεί με την οργάνωση και τον συντονισμό στοχευμένων ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων να «επενδύσει» εκ μέρους της επιχείρησης στο ανθρώπινο κεφάλαιο δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, προκειμένου να ανταπεξέλθει η επιχείρηση με καινοτομία και αποτελεσματικότητα στον σύγχρονο ανταγωνισμό και στον πλουραλισμό της κοινωνίας της γνώσης.

Οι κατηγορίες προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρει η εταιρεία μας αντιστοιχούν σε:

  • Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
  • ΛΑΕΚ (0,24%) & ΛΑΕΚ (1-25)
  • Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ 2007-2013/ΣΕΣ 2014-2020)
  • Ανάπτυξη αναλυτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/ Επιμέλεια Εκπαιδευτικού Υλικού

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook