Αρχείο για June 2018

Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Αλμα: Βαθμολογία & Ψηφιακή Βαθμίδα

Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Αλμα: Βαθμολογία & Ψηφιακή Βαθμίδα

«Ψηφιακό Βήμα»\\ «Ψηφιακό Αλμα» Στους κάτωθι συνδέσμους: 1. μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, προκειμένου να εντοπίσετε σε ποια ψηφιακή βαθμίδα ανήκει η επιχείρησή σας 2. μπορείτε να ελέγξετε και να υπολογίσετε τη βαθμολογία που θα λάβει το επιχειρηματικό σας σχέδιο Ερωτηματολόγιο Ψηφιακής Βαθμίδας Υπολογισμός Βαθμολογίας Ψηφιακό Βήμα […]

Συνέχεια

T4TEMP\\Final Meeting_Erasmus+- Key Action 2

T4TEMP\\Final Meeting_Erasmus+- Key Action 2

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 6η τελευταία Διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Tools for Trainers to Empower NEET’s (T4TEMP) στη Λάρισα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες που απομένουν προς το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του 3ου Παραδοτέου του Προγράμματος που αφορά στην Πλατφόρμα (e-learning toolkit).  To διαδικτυακό εργαλείο θα […]

Συνέχεια

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» Προϋπολογισμός Δράσης 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.  Δικαιούχοι της […]

Συνέχεια

Νέες Δράσεις: Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Αλμα

Νέες Δράσεις: Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Αλμα

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  ανακοινώνει την προκήρυξη των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020): 1. «Ψηφιακό Βήμα» Προϋπολογισμός της Δράσης 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. […]

Συνέχεια

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook