Αρχείο για November 2017

“Επιχειρούμε Έξω”

“Επιχειρούμε Έξω”

Η Δράση “Επιχειρούμε Έξω” στοχεύει στην υποστήριξη διεθνούς προβολής ΜμΕ που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ και η Δημόσια Επιχορήγηση σε ποσοστό 50%. […]

Συνέχεια

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ Επιχειρήσεων»

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ Επιχειρήσεων»

Η νέα δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατομμύρια ευρώ, σχεδιάστηκε με βασικό στόχο την επένδυση σε υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και […]

Συνέχεια

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook