Αρχείο για October 2013

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Στο πλαίσιο της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» (ΕΠΑΑ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, απολυμένων και απειλούμενων από ανεργία […]

Συνέχεια

Εκπαιδευτικό Υλικό για τα ΜΙΕΕΚ στην Κύπρο

Εκπαιδευτικό Υλικό για τα ΜΙΕΕΚ στην Κύπρο

Η εταιρεία μας 4obs Consulting σε κοινοπραξία με την Plato LTD ολοκλήρωσε για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου τις υπηρεσίες για την ανάπτυξη, συγγραφή αναλυτικού προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού για το Έργο “Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”. Το έργο διήρκησε εννέα μήνες και σε συνεργασία με καταξιωμένους […]

Συνέχεια

Χρηματοδοτικά εργαλεία JEREMIE-Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδοτικά εργαλεία JEREMIE-Ταμείο Επιχειρηματικότητας

  Η εταιρεία μας 4obs Consulting μετά τις επιτυχείς υποβολές φακέλων και την έγκριση των χρηματοδοτικών εργαλείων για δύο συνεργάτες προχωρά στην προετοιμασία του φακέλου, τη σύνταξη Business Plan και  την διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών έως και την τελική υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για δύο επιπλέον συνεργάτες […]

Συνέχεια

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook